Предназначение на пожароустойчивите врати

Пожароустойчивите врати се използват тогава, когато трябва да се предотврати проникването на огън в съседното помещение. С тяхна помощ пожарникарите имат достатъчно време да пристигнат на мястото на пожара, а по този начин могат да се спасят и доста хора.

Противопожарните врати са абсолютно задължителни за промишлените сгради, догато при частните домове, те се използват само по желание на собствениците. Естествено, вратите за лично ползване издържат по-малко време на огът. Основният показател на пожароустойчивите врати се измерва в минути.

Една стая изгаря напълно за около 20 минути. Изискванията за пожароустойчивите врати, са да издържат минимум 60 и макcимyм 240 минyти. Най-често се използват тези врати, които са способни да устоят 90 минути при пожар.

За да се установи пожароустойчивостта на дадена врата, се провеждат специални тестове в независими лаборатории. Успешните модели получават специален сертификат. След това всяка една врата се маркира и се обозначава със съответните данни, според устойчивостта си.

При административните сгради има изискване тези врати да се отварят навън. Това се изисква, защото при евентуална паника, хората трябва да могат да излязат безпроблемно, без да отварят вратата навътре.

При частните домове пък е обратното. Там вратата е по-добре да се отваря навътре, защото през нея няма да се налага да минава голяма тълпа, а и ако се наложи, пожарникарите ще влязат много по-лесно.

Дръжките при противопожарните врати също са много важни. Най-подходящи са шипка и ръкохватка. Нормалното положение на всяка една противопожарна врата е затвореното. Бравите, предназначени за пожароустойчиви врати, също трябва да преминат през съотвентите тестове..

Пожароустойчивите врати вече не са скучни и еднотипни като в миналото. Напоследък се появиха много интересни и разнообразни варианти, които по нищо не се различават от стандартните входни и интериорни вртати. Така че, ако ни се налага да поставим такава врата, трябва да сме спокойни за интериора си, който може да изглежда по начина, който искаме.